1 2 3
Pasanger Terminal EXPO 2014. Barcelona 26,27,28 Marca 2014.   Dalej »   Wiecej
Nowy produkt Airport Management System . dla „portów lotniczych   « Poprzednie   Dalej »   Wiecej
Nowa lokalizacja firmy od 1 września 2012 w Katowicach - centrum   « Poprzednie   Więcej

Serwis urządzeń

W celu zapewnienia szybkiej naprawy urządzeń i umożliwienia zachowania ciągłości pracy w procesie biznesowym klienta posiadamy duże zaplecze części serwisowych oraz urządzeń zastępczych. Oferujemy opiekę serwisową dopasowaną do oczekiwań klientów na podstawie warunków zapisanych w karcie gwarancyjnej czy też indywidualnej umowy serwisowej bądź umowy typu maintenance.

 Umowy serwisowe w zależności od wersji zapewniają:

  • Skrócenie czasu reakcji na zgłoszoną awarię
  • Skrócenie całkowitego czasu naprawy urządzenia

  • Zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy
   
  • Możliwość naprawy urządzeń w miejscu jego zainstalowania
  • Ryczałtowe koszty napraw dla urządzeń po gwarancji

  • Prowadzenie elektronicznego systemu Śledzenia zgłoszeń wraz z raportowaniem

 


 

 
Copyright ©2016 Terkom.Aero & IzzyWebsite.com